Papirpost

Papirpost
Vår postadresse er: 

Vestby kommune
Postboks 144
1540 Vestby

Post over disk
Ønsker du å levere post over disk, er raskeste vei til saksbehandler å levere posten i rådhuset. Her er det kort vei til Fellestjenesten som er kommunens sentralarkiv.

E-post

E-post: postmottak Vestby kommune

Når du sender e-post til Vestby kommune mottar du umiddelbart en automatisk kvittering.Denne kvitteringen bekrefter at din e-post er mottatt av Vestby kommunes sentrale postmottak.

Henvendelsen blir sendt videre til riktig avdeling i kommunen for behandling. Behandlingstid kan variere, men du skal ha hørt fra oss innen fire uker etter at din henvendelse er mottatt, jamfør Forvaltningsloven § 11 a. Vi gjør samtidig oppmerksom på at henvendelser som er gjenstand for saksbehandling blir registrert i vårt sak- og arkivsystem og publisert på offentlig journal.

E-post er ikke en sikker kommunikasjonskanal. Om du ønsker å sende sensitive opplysninger eller taushetsbelagt informasjon til kommunen så anbefaler vi at du bruker eDialog. 

eDialog

Gjennom eDialog kan du sende inn dokumenter til Vestby kommune via en sikker digital kanal og du kan stole på at kommunen håndterer din henvendelse på en trygg og god måte.

Vestby kommunes postmottak mottar din innsending og videreformidler til rett person/saksbehandler samme dag eller neste dag. Svar sendes til din elektroniske postboks. (Altinn, Digipost el. eBoks)   

 

 

 

Kommunens skjemaer

Kommunen har et utvalg av skjemaer som kan benyttes ved henvendelser. Elektroniske skjema fylles ut i nettleseren og sendes rett inn til riktig enhet i kommunen. 

Skjemaene er tilgjengelige her.