Rådmannens stab består av:

  • personal- og organisasjonsavdeling
  • økonomiavdeling - budsjett, regnskap, innfordring, innkjøp
  • fellestjenester - post, arkiv, politisk sekretariat og juridiske spørsmål
  • kommuneoverlege
  • beredskaps- og digitaliseringsrådgiver 
  • spesialrådgiver internkontroll