Rådmannens stab

består av

  • personal- og organisasjonsavdeling (inkluderer IKT-avdelingen)
  • økonomiavdeling (budsjett, regnskap, innfordring, innkjøp)
  • fellestjenester (post,arkiv, politisk sekretariat)


I tillegg, spesialrådgivere innen

  • juridiske spørsmål og beredskap
  • tekniske og miljørettede spørsmål