Vestby kommune har 1 hovedverneombud med vara i hel stilling.

Hovedverneombudets ansvarsområde er:
- Koordinere og stimulere aktiviteten blant verneombudene
- Rådgiver for verneombud og ansatte
- Delta på vegne av ansatte i saker på resultatområde- og rådmannsnivå
- Fast medlem av AMU 

Oversikt over lokale verneombud fås ved henvendelse til personalavdelingen i Vestby kommune.