Hvorfor endres gebyrene nå?

Enkelte av gebyrene for plansaker foreslås økt for bedre å oppnå selvkost innenfor plansaksbehandling. Gebyrene for store næringsbygg foreslås økt fordi slike saker er arbeidskrevende.
 
Innenfor oppmålingstjenester foreslås det økte gebyrer og endringer i beregningene av gebyrer for bedre å oppnå selvkost. 
 
Mer om begrunnelsen for de foreslåtte justeringene kan du lese her: Gebyrregulativ PBG - forslag til endringer per juni 2024

Behandling av saken:

Forslaget til justeringer skal behandles i saken Tertialrapport 1: 

Rådmannens innstilling er at nye gebyrer vedtas med virkning fra 18. juni 2024.