Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
13. januar:

Regjeringen letter på tiltakene

Det er fortsatt behov for nasjonale tiltak. Det forventes høye smittetall i ukene som kommer, men ... Les mer

Høringer og kunngjøringer

Her finner du høringer og kunngjøringer som er aktuelle nå, oversikten viser ikke utgåtte høringer. Dersom det ikke ligger noen liste under, er det ingen aktuelle høringer nå. Saker som tidligere har vært på høring finner du under planarbeid. 
 

Høringer brukes for at innbyggere, organisasjoner, regionale myndigheter og næringsliv skal få si sin mening før politikerne fatter sin  endelige beslutning om en sak.

 

Hva skjer etter at høringen er utgått?

Når frist for å komme med innspill er gått ut vurderer rådmannen alle innspillene som er kommet inn. Når saken høringen gjaldt fremmes for politikerne etter endt høring skal alle innspill ligge ved saken. I tillegg skal det framgå hvordan innspillene er vurdert og om noen av innspillene har ført til endring av saken som har vært lagt fram. 

 

Hvordan sender jeg innspill?

Innspill kan sendes som e-post til post@vestby.kommune.no eller pr. post til Vestby kommune.  Du kan også benytte selvbetjeningsportalen. Merk innspillet tydelig med hvilken sak det gjelder. 

 

 

Mindre endring av reguleringsplan for Hvitsten. Fjerning av felles avkjørsel FA9 og justeringer av formålsgrense i Bryggeveien. Frist 31. januar 2022.

Plansjefen har 17.12.2021 fattet vedtak om mindre endring av reguleringsplan for Hvitsten.

Endringen omfatter fjerning av regulert veiformål for felles avkjørsel FA9, samt mindre justeringer av formålsgrense mellom bebyggelse og friområde i Bryggeveien.

Det er kun gjort endringer i plankartet, bestemmelser er ikke endret.

Mindre endring av reguleringsplan. Fjerning av felles avkjørsel FA9 og justeringer av formålsgrense i Bryggeveien. Hvitsten.
1