Du kan si din mening

Vi oppfordrer deg til å si din mening om planforslaget. Merknaden vil tas med i det videre arbeidet. Du vil ikke få direkte svar, men rådmannen vurderer merknaden før planforslaget sendes til politisk behandling. Vurderingen kan du lese i saksfremlegget til saken, som legges ut på kommunens nettsider omtrent en uke før saken skal behandles.

Videre saksgang

Etter høringsfristen vil kommunen vurdere om det skal gjøres endringer i planforslaget for å imøtekomme merknadene som har kommet inn. 

Plandokumenter

Dokumentene til planen finner du på arealplaner.no

Frist for merknader

Eventuelle merknader til planforslaget sendes innen 02.09.2022 til enten: