Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Statsforvalteren bekrefter lovligheten av Vestby kommuneplan 2023-2034: Arealformålet forretning på IKEA-jordet står fast

I 2023 vedtok Vestby kommunestyre en kommuneplan som inkluderte videreføring av arealformålet forretning på IKEA-jordet. Etter anmodning fra kommunestyrerepresentanter har Statsforvalteren gjennomført en lovlighetskontroll av vedtaket.

Konklusjonen er at vedtaket er lovlig og står uendret. Dette betyr at planen om å videreføre arealformålet forretning på IKEA-jordet opprettholdes.

Ikea-jordet Foto: Skråfoto fra kart, Vestby kommune

Åpnet for fase 3 i etappeinndelingen - Vestby sentrum - områderegulering

Utviklingen av Vestby sentrum har vært delt inn i tre ulike etapper. Det er gjort for å sikre at det i sentrumsutviklingen etableres områder og kvartaler som ivaretar stedets kvaliteter og fremstår som attraktive, selv om sentrumsområdet ikke er ferdig utbygget.

Kartutsnitt - Etappeinndeling - Vestby sentrum

Vi inviterer til åpen dag om Temaplan for naturmangfold 5. mars

Har du innspill til Temaplan for naturmangfold eller spørsmål til planarbeidet?

Tirsdag 5. mars mellom kl. 14:00 og kl. 19:00 sitter vi i amfiet Onkel Ludvik i 2. etasje på Vestby kulturkvartal slik at du kan komme innom for en prat om Temaplan for naturmangfold.

Åpen dag er en form for medvirkningsaktivitet der innbyggere, organisasjoner og andre aktører får mulighet til å snakke med administrasjonen, komme med innspill og stille spørsmål til planarbeidet.

Bilde av tre. Foto: Vestby kommune

Byggesaksavdelingen informerer om strandsoneprosjektet

Byggesaksavdelingen i kommunen skal starte opp et prosjekt vi kaller strandsoneprosjektet. Dette er et prosjekt flere av kommunens avdelinger skal arbeide sammen om. Vi skal også arbeide med innbyggere, grunneiere og andre aktører i prosjektet.

I kløverenga Emmerstad i august Foto: Wenche I. Bro

Byggeskikkprisen 2022 utdelt 11. desember

Byggeskikkprisen for 2022 ble delt ut på kommunestyremøtet mandag 11. desember.

Vinneren, Såner brannstasjon, ble offentliggjort og diplom overrukket av ordføreren mandag morgen. 

Såner brannstasjon tildelt Byggeskikkprisen 2022. Foto: June C. Ormstad

Nominerte kandidater til byggeskikkprisen 2022

Hvert år deler Vestby kommune ut byggeskikkprisen, en hederspris for bygninger med tilhørende anlegg, som bidrar til å heve og utvikle den allmenne forståelse og holdning til god byggeskikk. 

Byggeskikkprisen kan tildeles personer og virksomheter, private eller offentlige. For å få byggeskikkprisen må forslaget ha fått ferdigattest.

Diplom Byggeskikkprisen, illustrert av Akin Duzakin

Råttent tre felt ved rådhuset

Kommunen har sett seg nødt til å felle et tre ved Vestby rådhus. Treet ble felt da det var råttent, og det ble vurdert som fare for liv og helse for forbipasserende hvis dette skulle bli stående. Vi så ingen løsninger som kunne ha reddet hele eller deler av treet. 

Treet var en hestekastanje som er en fremmed art som ikke er naturlig i Norge. 

Råttent tre felt ved rådhuset Foto: Vestby kommune