Juryens begrunnelse for kåringen: 
Såner brannstasjon er utformet med utgangspunkt i tradisjonelle landbruksbygg med langstrakte volumer med saltak og stående rødmalt trekledning. Det er prosjektert med stor omhu, både i form av tilpasning til terreng, kulturlandskap og omkringliggende bebyggelse. Materialvalgene bringer utsiden inn, hvor de organiske materialene forsterker følelsen av å være i kontakt med omkringliggende landskap. Veggene som hovedsakelig er kledd med finer gir et moderne, lunt og naturlig preg. Store glassflater slipper mye lys inn og gir godt med utsyn i flere retninger. Kontorlokaler og oppholdsrom i 2. etasje legger til rette for et godt arbeidsmiljø. Utrykningsfunksjonen i 1. etasje er organisert for maksimal effektivitet og funksjonalitet, samtidig som miljøhensyn ivaretas.
 
Adresse: Hobølveien 10.
Arkitekt: Stein Halvorsen arkitekter AS.
Totalentreprenør Hersleth Entreprenør.
Eier: MOVAR IKS.