Det var ca. 90 personer som møtte opp, og workshopen skapte medvirkning og stort engasjement blant innbyggere, hytteeiere og planleggerne fra Vestby kommune. På workshopen var det fire stasjoner med ulike temaer der innbyggerne og hytteeiere fikk mulighet til komme med innspill gjennom å løse oppgaver som bestod i å skrive på post-it lapper og tegne på kart. 

Se Storymaps for Hvitsten her

Kommunen har i etterkant av workshopen bearbeidet og digitalisert innspillene og presentert disse i en nettside, "storymaps", slik at innbyggere og alle andre interesserte kan se innspillene. 

Her finner du informasjon om planprosessen, bakgrunnen for planarbeidet og formålet med den nye planen for Hvitsten.

Se storymaps for Hvitsten her.