Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Målet med denne sertifiseringsordningen er at bedriftene skal bli bedre innen effektiv energibruk, kildesortering, avfallsreduksjon, transport og arbeidsmiljø.

Man vil jobbe sammen for å innføre miljø- og klimatiltak som er konkrete, målbare og lønnsomme. For å bli godkjent må bedriften tilfredsstille de til enhver tid gjeldende bransjekrav for den type virksomhet.

Grønt Flagg

Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning for barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Grønt Flagg er et verktøy for å innføre, sikre og opprettholde miljøledelse og miljøundervisning i skoler og barnehager i kommunen. Kunnskap gir mulighet til å ta miljøansvar både hjemme, i nærmiljøet og i samfunnet forøvrig.

I Vestby kommune er alle de kommunale barnehagene sertifisert. I Norge deltar nærmere 1 000 skoler og barnehager fordelt på 18 fylker og over 100 kommuner. Det grønne flagget i flaggstangen gir både barn og unge, og andre deltakere et synlig bevis på at skolen eller barnehagen gjennomfører miljøprosjekter på et høyt nivå, og prioriterer miljøet i undervisning og daglig drift.