Varaordfører

Bente Andersen er varaordfører i Vestby kommune.
Hun ble valgt som varaordfører i kommunestyremøtet 9. oktober 2023.

Hun representerer Arbeiderpartiet og er valgt for perioden 2023 - 2027.

Telefon: 
E-post: benteant@gmail.com