Politisk reglement

Politisk reglement 2019 - 2023, justert per 1.3.2021

Politisk reglement ble vedtatt i kommunestyret 19.10.2020, justert per 1.3.2021, og inneholder møtereglement, reglement for folkevalgte organer og delegeringsreglement.