Politisk reglement

Politisk reglement 2024 - 2028

Politisk reglement ble vedtatt i kommunestyret 22.04.2024. 
I dokumentet finner du møtereglement, reglement for folkevalgte organer og delegeringsreglement.