Politisk reglement

Politisk reglement 2019 - 2023

Politisk reglement ble vedtatt i kommunestyret 19.10.2020, sist justert 08.05.2023.
I dokumentet finner du møtereglement, reglement for folkevalgte organer og delegeringsreglement.