Hvem kan få hjelp av ungdomslosen

Hvis du er ungdom i alderen 10-17 år som passer med en av følgende beskrivelser:

  • Svak tilknytning til skole
  • Er i risiko for å falle ut av skole
  • Unge som allerede har falt utenfor, og som også har behov for oppfølging fra flere tjenester og aktører.

Ungdomslosen bidrar med særlig innsats rettet mot ungdom der høyt skolefravær eller manglende skoletilknytning har sammenheng med utfordringer som for eksempel:

  • Manglende omsorg, støtte og oppfølging fra foreldre
  • Manglende nettverk, mobbing og sosial isolasjon
  • Helseproblemer i form av rusmisbruk, psykiske vansker og nedsatt funksjonsevne.

Ungdomslosens arbeid

Ungdomslosens oppgave er å bidra til økt gjennomføring og bedre skoleprestasjoner ved å samarbeide med ungdommen for å styrke skoletilknytning, trivsel og mestring.

Ungdomslosen tilbyr enkeltbarn/ungdom tett og tilrettelagt oppfølging både i og utenfor skolen i form av motivasjonsarbeid. I tillegg tilbyr ungdomslosen veiledning i forbindelse med overgang fra mellomtrinn til ungdomstrinn og grunnskole til videregående opplæring.

Ungdomslosen bistår barnet/ungdommen i å komme i kontakt med nødvendige hjelpetjenester og bidrar til at hjelpen som gis i skolen, eller av andre hjelpeinstanser er tilrettelagt.

Ungdomslosen jobber på alle kommunens skoler, med en hovedvekt på ungdomsskolene. I tillegg samarbeider ungdomslosen med ungdomsklubbene og er tilstede på sentrale ungdomsarrangementer i kommunen. Ved behov samarbeider ungdomslosen også med andre hjelpeinstanser.