Disse 7 representantene er valgt inn i Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse i perioden 2023 - 2027

Fem av medlemmene er valgt etter forslag fra organisasjoner som representerer personer med funksjonsnedsettelse i Vestby. To medlemmer er valgt blant kommunestyrets medlemmer.

Sverre Bergenholdt, leder Norges Handikapforbund
Nina Birkeland, nestleder Revmatikerforbundet
Guro Randem Hensel Senterpartiet
Jens Trondsen Høyre
Erna Hansen Norges Blindeforbund
Grethe Eltoft Molina Hørselshemmedes Landsforbund
Solfrid Lekva Mental Helse