Åpningstider i stemmelokaler i Vestby 10. og 11. september

Alle valglokalene er åpne 

  • søndag 10. september kl. 16.00 - 20.00
  • mandag 11. september kl. 09.00 - 21.00

Husk å ta med gyldig legitimasjon med bilde.

På valgdagene kan du bare avlegge stemme i din egen kommune, i den kommunen du er folkeregistrert bosatt i per 30. juni 2023. 
 
Du velger selv hvilket valglokale du vil bruke. Før valget får du et digitalt valgkort, der vil du få informasjon om ditt nærmeste valglokale i din valgkrets.
 

Valglokaler på valgdagene 10. og 11. september i Vestby