Disse 7 representantene er valgt inn i Plan- og miljøutvalget i perioden 2023 - 2027

Representant Parti
Ingerid Marie Utvik - leder Arbeiderpartiet
Arjo van Genderen - nestleder Venstre
Trygve Olsen Miljøpartiet De Grønne
Guro Randem Hensel Senterpartiet
John Arthur Ødbehr Høyre
Ragnhild Lie Høyre
Are Ugland Fremskrittspartiet