Kort fortalt:

  • Kontrollutvalget skal føre kontroll og tilsyn med den kommunale forvaltningen. 
  • Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak.
  • Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Møter og møtedokumenter

I denne portalen finner du møteplan, møteinnkallinger, saksdokumenter og protokoller:

Møtekalender og møtedokumenter kontrollutvalget

Viken kontrollutvalgssekretariat IKS - VIKUS

Sekretariat for kontrollutvalget i Vestby.

Gå til Vikus nettside

Kontrollutvalget i Vestby 2023 - 2027

Kontrollutvalget har fem valgte medlemmer med varamedlemmer.

Medlemmer: Varamedlemmer H / Frp / R:
Yngve Haugstvedt (H), leder 1. John Oddvar Overvad (Frp)
Kristin Aarøe (Frp), nestleder 2. Odd Einar Skaug-Vandraas (H)
Heidi Renate Bahr (R) 3. John Steinar Karlsen (Frp)
  Varamedlemmer SV / MDG:
Kjell Meek (SV) 1. Bodil Holter (SP)
Jørgen Iversen (MDG) 2. Kent Skjeltorp (BYGDL)