Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Ungdomsrådets tilskuddsordning for barn og unge 2024 - søknadsfrist 13. mai 2024

Ungdomsrådets tilskuddsordninger har som mål å støtte opp om tiltak, prosjekter eller arrangementer som kan bidra til å utvikle et godt miljø for barn og ungdom i Vestby kommune. Målgruppe er barn og ungdom bosatt i Vestby kommune.

Offentlige instanser, frivillige lag, foreninger og organisasjoner, næringslivsaktører, private aktører og privatpersoner som iverksetter tiltak, prosjekter eller arrangementer for barn og ungdom i Vestby kommune kan søke om tilskudd fra denne ordningen. Med offentlige instanser menes også barn og ungdom som søker på vegne av en offentlig instans, eksempelvis skole. 

Kommunens barn og ungdom oppfordres til å søke. Der søker ikke er barn eller ungdom, bør barn og ungdom delta i søknadsskriving, planlegging, gjennomføring og rapportering.

Hoppende ungdom. Foto: Pixabay

Vestby kommune er i gang med å restaurere amfibielokaliteter

I forbindelse med utvidelsen av Vestby næringspark øst er Vestby kommune forpliktet til å restaurere og istandsette områder for amfibier med hovedfokus på storsalamander og spissnutefrosk, som begge er oppført på norsk rødliste for arter. Tiltakene vil også forbedre leveforholdene for de andre amfibiene småsalamander, buttsnutefrosk og norpadde.

Det skal etableres tre nye lokaliteter for storsalamander og tre nye lokaliteter for spissnutefrosk på forskjellige steder i kommunen.

Frosk Foto Jeroen van der Kooji

Informasjonsmøte om tunnelboremasser fra Follobanen

Bane NOR holdt sitt åpne møte i Vestby kulturkvartal den 21. mars. Naboer og andre interesserte fikk da informasjon om miljø–status og arbeidet videre med overvåkning av bekker og drikkevannsbrønner i det berørte området. De fremmøtte fikk også mulighet til å stille spørsmål.

Det ble ytret et ønske fra salen underveis om å få tilgang til presentasjonen fra møtet. Vi publiserer den derfor her på kommunens nettside, se under Aktuelt. 

null

Lokal pollenvarsel for Vestby kommune - last ned app'en!

Pollensesongen er i gang og Vestby kommune ønsker å vise lokale pollenvarsler via en ny lokal innbyggertjeneste. Ved å kjenne til spredningen av pollen kan du ta gode avgjørelser for din skoleklasse, barnehagegruppe eller hjelpe deg selv og andre som er utsatt for allergi. 

Bjørektrær Foto: d3designs, Morguefile.com

Ekstraordinær båndtvang er opphevet

Vestby kommune opphever ekstraordinær båndtvang med umiddelbar virkning fra og med 26. februar 2024.

Etter flere dager med mildere temperaturer og regn, vurderes forholdene ikke lenger som ekstraordinære. Vestby kommune opphever derfor vedtaket om ekstraordinær båndtvang som ble innført 4. januar 2024 med umiddelbar virkning.

Rådyr i snø Foto Aaron Huber, Unsplash

Vi inviterer til åpen dag om Temaplan for naturmangfold 5. mars

Har du innspill til Temaplan for naturmangfold eller spørsmål til planarbeidet?

Tirsdag 5. mars mellom kl. 14:00 og kl. 19:00 sitter vi i amfiet Onkel Ludvik i 2. etasje på Vestby kulturkvartal slik at du kan komme innom for en prat om Temaplan for naturmangfold.

Åpen dag er en form for medvirkningsaktivitet der innbyggere, organisasjoner og andre aktører får mulighet til å snakke med administrasjonen, komme med innspill og stille spørsmål til planarbeidet.

Bilde av tre. Foto: Vestby kommune

Invitasjon til informasjonskveld om Hølenvassdraget og Oslofjorden

Hvordan står det til med ørretbestanden i Hølenvassdraget? Og hvordan er tilstanden i Oslofjorden? 

Vannområde Morsa inviterer til informasjonskveld for bønder og andre innbyggere til Hølenvassdraget, i samarbeid med NMBU, Vestby videregående skole, Statsforvalteren i Oslo og Viken, Norges jeger- og fiskerforbund og landbrukskontorene i Follo, Indre Østfold og Våler. Enkel bevertning. Påmelding gjøres her 

Sted: Vestby videregående skole – Auditoriet

Velkommen! 

Foto: morsa.org

Fem bedrifter i Vestby sertifisert som Miljøfyrtårn

Bedriftene fikk et synlig bevis på sitt miljøengasjement i en samling i Kulturkvartalet 25. januar 2024. Diplomene ble delt ut av ordfører Tom Anders Ludvigsen og Irene Beatrice Brevad, kommunens miljøfyrtårnkoordinator.

I Vestby har vi nå rundt 40 virksomheter som er Miljøfyrtårn, og i dag kan vi gratulere 5 nye bedrifter med god og målrettet innsats for miljø og bærekraft. 

Representanter fra fem bedrifter som fikk utdelt Miljøfyrtårn-diplom