Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Spare på strømmen?

Nå kan du vinne premier og spare penger ved å lese av din egen strømmåler! Gjennom EU- prosjektet ENCHANT ønsker Vestby kommune og Klima Østfold/ Klima Viken å lære mer om energiforbruket til innbyggerne.

1920x1080_Vestbykommune

Lokal pollenvarsel for Vestby kommune

Vestby kommune har gjennom et pilotprosjekt innledet et samarbeid med Airmine for å lage lokale pollenvarsler for kommunen. 

Hassel, Foto: Unsplash, Sjoukje Bos

Reparasjon av pålebrygga i Son gjestehavn

3. januar 2023 startet reparasjon av pålebrygga som går fra Dampskipskaia (Son torg) til utsettingsrampa vis a vis seilforeningen. Flere påler er knekt, og området er avsperret til byggearbeidene er ferdigstilt. Brygga er forventet å være ferdig til påske.

Slepebåt med rigg for spunt ventes til Son 26. januar. Pålebrygga foran tømmestasjon for båtseptikk sikres først.

Oversikt byggearbeider brygga, Son gjestehavn. Skjermdump fra Webkamera

Overgang til ny praksis for rapportering av felt rådyr

I Vestby kommune er det 74 rådyrvald, dvs. avgrenset jaktområde for jakt på hjortevilt.

Det har tidligere vært praksis for å melde inn felte rådyr til viltansvarlig i Vestby kommune gjennom e-post eller som skriftlig rapportering. Denne praksisen ønsker vi nå å endre, slik at all rapportering fra jaktåret 2023 skal skje via hjorteviltregisteret.

Rådyr Foto: Follolandbruk.no

Skjøtsel av vegetasjon på Sauholmen

Vestby kommune skal torsdag 24. november 2022 gjennomføre skjøtsel av vegetasjonen på Sauholmen. Sauholmen fuglefredningsområde er et område som skal gi sjøfuglene våre en trygg hekkemulighet. 

Sauholmen. Foto: Vestby kommune

Råd om egenberedskap

Har du alt du trenger for å klare deg selv i minst tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte?  

Norske myndigheter anbefaler alle norske husstander å ha mat og utstyr som sikrer at du og dine kan klare seg i minst 3 døgn dersom viktig infrastruktur i samfunnet bryter sammen. 

Utstyr til egenberedskap Foto: DSB.no

Unngå hagerømlinger – bruk kommunens hageavfallsmottak

Ved å levere hageavfall på avfallsmottak kan du hindre at planter fra din hage truer naturmangfoldet vårt.

Har du mye hageavfall du vil bli kvitt, men ikke helt vet hvor du skal gjøre av? I Follo er det gratis for hageeiere å kvitte seg med hageavfallet på forsvarlig og lovlig vis. 

Ole Eian fjerner kjempebjørnekjeks. Planten er giftig og kan gi store brannsår. Foto: Cathrine Torjussen

Stolpejakten i Moss, Våler, Råde og Vestby

Er du blant de som synes stolpejakt er gøy? Stolpejakt er et gratis lavterskeltilbud som går ut på å finne utplasserte stolper og registrere de i app’en Stolpejakten. Du kan lese mer om stolpejakten på www.stolpejakten.no eller i app’en til Stolpejakten. I Vestby kommune er det utplassert stolper i området Store Brevik i Son, Pepperstad Skog og i Vestby sentrum. 

Det anbefales å oppdatere stolpedata manuelt i appen for å få informasjon om nye stolper som legges ut. 

Bli med på Stolpejakten. Foto: Vestby kommune