Sjekk badevannskvaliteten på strendene våre

For å overvåke badevannskvaliteten tar vi badevannsprøver hver 14. dag fra slutten av mai til midten av september. Kontrollene koordineres av Miljørettet helsevern i Mossedistriktet, og resultatene publiseres fortløpende på deres nettsider. Sjekk badevannskvaliteten her.

Hvis det står at badevannskvaliteten er god eller akseptabel, er det trygt å bade.

Dersom det forekommer høyt innhold av bakterier tas prøvene oftere. Dersom badevannet ikke tilfredsstiller kravene og grenseverdier overstiges vil bading frarådes, og stranda blir stengt.