Vi tar vannprøver etter en fastsatt plan

For å overvåke badevannskvaliteten tar vi regelmessig badevannsprøver i sesongen, ca. hver 2. uke. Kontrollene koordineres av Miljørettet helsevern i Mossedistriktet, og resultatene publiseres fortløpende på deres nettsider.

Dersom det forekommer høyt innhold av bakterier tas prøvene oftere. Dersom badevannet ikke tilfredsstiller kravene og grenseverdier overstiges vil bading frarådes, og stranda blir stengt.