Foreldrebetaling skal være maksimalt seks prosent av husstandens samlede inntekter. Hvis maksprisen er høyere enn seks prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal foreldrene ha redusert pris, slik at samlet foreldrebetaling (makspris) til barnehage ikke overstiger seks prosent av husstandens inntekter.

Alle barn mellom to og fem år, samt barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Familier med en samlet inntekt under 642 700 kroner har rett til gratis kjernetid. Denne grensen gjelder fra 1. august 2024.

Fristen for å søke om redusert foreldrebetaling er snarest eller innen 15.. juni.  Søkes det etter 1. august blir vedtaket gjeldende fra måneden etter. 

Kostpenger for tre måltider i kommunale barnehager er 425 kroner per barn.

Les mer om moderasjonsordninger her.