Lokal forskrift om permisjon fra pliktig undervisning

Den nye opplæringsloven sier ikke noe om hvor mange dager en elev kan få permisjon fra pliktig undervisning, slik den gamle loven gjør. Rådmannen foreslår i forslaget til forskriften at kommunen legger seg på samme antall dager som den gamle loven sier. Dette er to uker, ti skoledager, sammenhengende.  

Regler om permisjon fra pliktig undervisning i ny opplæringslov § 2-2, 4. og 5. ledd: 

Kommunen kan gi ein elev permisjon frå skolen dersom eleven får ei opplæring som samla sett er forsvarleg. Kommunen gir forskrift om permisjon frå skolen. 
Ein elev som høyrer til eit anna trussamfunn enn Den norske kyrkja, har rett til permisjon frå skolen dei dagane trussamfunnet har helgedag, dersom foreldra sørgjer for den opplæringa som må til for at eleven skal kunne følgje med i opplæringa på skolen etter fråværet.

 

Forslag til forskrift om permisjon fra pliktig undervisning finner du her.

Delta på høringen

Send høringssvar elektronisk ved å følge denne lenken og velge Høring - forskrift om permisjon fra pliktig undervisning.

Høringsfrist: 1. august 2024