Følgende anbefalinger og tilbud om koronavaksine gjelder for barn født mellom 2010 - 2016 og de i årskull 2017 som har fylt 5 år: 
 
Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker. 
Vaksine er særlig aktuelt for:
  • Barn med kroniske sykdommer
  • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
  • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon
     
For de som velger vaksine, vurderer FHI at én dose er det som gir best nytte. Hvis dose 2 gis, er det en fordel med et langt intervall på mer enn 12 uker etter første dose. Dette for å minske risikoen for bivirkninger.