På rådhuset er det heist en vimpel med kommunens offisielle våpen. Flaggstangen på rådhuset er ikke dimensjonert for flagg, og kan kun brukes til mindre vimpler.