Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Ungdomsrådets tilskuddsordning for barn og unge 2024 - søknadsfrist 13. mai 2024

Ungdomsrådets tilskuddsordninger har som mål å støtte opp om tiltak, prosjekter eller arrangementer som kan bidra til å utvikle et godt miljø for barn og ungdom i Vestby kommune. Målgruppe er barn og ungdom bosatt i Vestby kommune.

Offentlige instanser, frivillige lag, foreninger og organisasjoner, næringslivsaktører, private aktører og privatpersoner som iverksetter tiltak, prosjekter eller arrangementer for barn og ungdom i Vestby kommune kan søke om tilskudd fra denne ordningen. Med offentlige instanser menes også barn og ungdom som søker på vegne av en offentlig instans, eksempelvis skole. 

Kommunens barn og ungdom oppfordres til å søke. Der søker ikke er barn eller ungdom, bør barn og ungdom delta i søknadsskriving, planlegging, gjennomføring og rapportering.

Hoppende ungdom. Foto: Pixabay

Gruppetilbud: "Sammenhengen" for 7. trinnselever og foresatte

Er du 7. trinnselev eller foresatt til en? Gruppetilbudet “sammenhengen” er for deg som kanskje gruer deg litt, og som trenger litt ekstra trygghet i overgangen fra barneskole til ungdomskolen. Sammenhengen er delt i to grupper. En gruppe for de som skal starte på Vestby ungdomsskole (sammenhengen nord) og en for de som skal starte på Grevlingen ungdomsskole (sammenhengen syd).

Illustrasjonsbile av skolesekk med skoleutstyr. Foto: Pixabay

Endring i sommerstengt barnehage og SFO fra sommeren 2024

Fra og med sommeren 2024 vil kommunale barnehager og SFOer ha sommerstengt i 3 uker.

Etter vedtak i kommunestyret 12. desember 2022 er kommunale barnehager og SFOer fra og med barnehage- og skoleåret 2023/2024 sommerstengt i tre uker. De stengte uke er 28, 29 og 30, eventuelt de tre midterste ukene i juli.

Barn leker. Foto: Pixabay

Gratis kurs for tenåringsforeldre - Tuning in to teens - Oppstart 6. februar

Vil du som foreldre

  • redusere følelsesmessige og atferdsmessige vansker hos tenåringen
  • forbedre relasjonen mellom foreldre og tenåringen, og redusere konflikt
  • øke dine ferdigheter i å "coache" følelser med dine tenåringsbarn
  • redusere dine avvisende eller kritiske reaksjoner på tenåringens følelser

Tuning in to Teens™ hjelper foreldre med den emosjonelle kontakten mellom seg og tenåringen. Kurset viser deg hvordan du kan hjelpe din tenåring til å utvikle emosjonell intelligens.

Foto: Tuning in to teens

Søk om redusert foreldrebetaling SFO for skoleåret 2023/2024

Redusert foreldrebetaling for SFO gjelder for ett skoleår. Det må sendes ny søknad innen 1. juni for at vedtaket skal gjelde fra oppstart av neste skoleår. Reduksjonen i foreldrebetalingen er avhengig av plass og pris i forhold til inntekt.

Lekeplass

Gratis 12 timer SFO for 1. og 2. trinn

Regjeringen har bestemt at alle barn på 1. og 2. trinn skal få 12 timer gratis SFO hver uke fra 1. august 2023. 

Foresatte søker SFO plass på vanlig måte og prisen reduseres automatisk med 12 timer på din faktura. 

Spørsmål til SFO plass og fakturagrunnlaget rettes til SFO leder.

Barn hopper paradis