Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Søk om redusert foreldrebetaling SFO for skoleåret 2022/2023

Redusert foreldrebetaling for SFO gjelder for ett skoleår. Det må sendes ny søknad innen 1. juni for at vedtaket skal gjelde fra oppstart av neste skoleår. Reduksjonen i foreldrebetalingen er avhengig av plass og pris i forhold til inntekt.

Lekeplass

12 timer gratis SFO for 1. trinn fra 1. august 2022

Regjeringen har bestemt at alle barn på 1. trinn skal få gratis 12 timer SFO hver uke. I Vestby betyr det gratis SFO for 1. trinn fra skoleslutt og frem til kl 15.30 hver dag. Kostpenger er ikke inkludert i denne ordningen. Hvis barnet har plass lengre enn kl 15.30 vil det faktureres for differansen mellom kl 15.30 og kl 17.00. 

Har du ett barn på 1. trinn vil full plass bli rimeligere fra 1. august. Full plass vil koste: kr 811 for 5 dager før skolestart pluss kr 815 for 5 dager til kl 17.00. Kost på kr 274 kommer i tillegg.

Dette gjelder for elever født i 2016 skoleåret 2022/2023.

Husker

GameChanger

GameChanger er et digitalt individuelt- og gruppetilbud med oppfølging av digitale ungdomskontakter. Dette er et lavterskeltilbud for ungdom som synes det er vanskelig å møte til fysiske samtaler på et kontor.

GameChanger er en del av tilbudet ved Ung Arena Vestby. 

GameChanger Foto: Vestby kommune

Gledelig nyhet for AlleMed-satsingen!

Ung Arena Vestby har mottatt midler fra Mental Helse og Bonava til arbeidet med barn og ungdom i Vestby kommune. Bevilgningene vil blant annet gå til den nyetablerte AlleMed-potten som skal gi støtte til barn og ungdom som opplever økonomi som barriere for deltakelse i en fast fritidsaktivitet.

AlleMed-potten. Foto: AlleMed

Smaksutfordringen – en leken tilnærming til å utfordre barnas smaksløker

Vestby skole SFO er opptatt av å gi barna et sunt, variert og bærekraftig kosthold. Vi ønsker å pirre barnas nysgjerrighet og fremme en god holdning til sunn mat, på en leken og ikke-formanende måte. Vi legger vekt på trivsel, matglede og mestringsfølelse samt det å gjøre sunn, variert og bærekraftig kost til en helt naturlig del av det barna tenker på som «vanlig mat».

Vestby sfo_smaksutfordringen 2

UniSon - et forebyggende tiltak i Son

Et forebyggende, samlende og hyggelig tiltak der målet er å øke synligheten av voksne i lokalmiljøet for å skape trygghet for barn, ungdom og voksen. Det oppfordres til å gå tur innom kjente samlingsplasser for å øke synligheten av vokse. Se kart for forslag av samlingsplasser.

UniSon

Alle barneskoler tar i bruk iPad som læringsbrett fra høsten 2021

Vestby kommune starter opp med 1:1 løsning med iPad som læringsbrett for alle elever på 1.-7.trinn fra høsten 2021. Det betyr at alle elever på barneskolene i kommunen får utdelt et læringsbrett som skal brukes i undervisning på skolen, til leksearbeid og til hjem-skole-samarbeid.

I vedlagt dokument har vi samlet en del svar på spørsmål som kommunen har fått fra foreldre, elever og ansatte ved skolene. Hvis du ikke finner svar på ditt spørsmål ber vi deg kontakte skolen hvor ditt barn går. 

 

Ipad i barneskolen

Frist for påmelding SFO

Frist for påmelding til høsthalvåret er 15.mars. SFO året starter 1. august og løper til 31. juli påfølgende år. Påmelding til plass gjelder til og med utgangen av 4. klasse, eller inntil plassen sies opp.

Påmelding til SFO gjøres med min ID via elektronisk skjema.

For mer informasjon se informasjon om SFO.

Husker