Meld feil og mangler i DriftWeb

Vi har tatt i bruk en enkel digital løsning hvor du kan melde feil og mangler til kommunalteknikk, i stedet for å sende e-post.

Bruk DriftWeb for meldinger om forurensing, søppel på offentlige arealer og feil og mangler på vei, vann og avløp.

DriftWeb skal gjøre det enklere for innbyggere å melde fra til kommunen, og gir kommunen bedre oversikt og system for oppfølging.

Akutt forurensing

Akutt forurensing skal meldes til brannvesenet på telefon 110.
Mindre akutt forurensing kan du melde i vår innbyggerportal DriftWeb 

Vann og avløp

Har du tett kloakk eller vannlekkasje? Opplever du at vannet i springen er brunt, eller har vannet blitt borte? 
Meld fra i vår innbyggerportal DriftWeb 
Beredskapsvakt VA kan også kontaktes på telefon: 932 14 917 (følg tastevalg til vei, park og idrett).

Gatelys

Feil på kommunalt gatelys kan meldes inn her: Melde feil på kommunale gatelys 

Søk opp gatenavnet og trykk på det gule i punktet i kartet for å melde om feil. Det er viktig å merke om det gjelder en enkelt mørk lampe, eller et mørkt område. Finner du ikke lampepunktet i kartet selv om det er et kommunalt gatelys, legg inn meldingen på nærmeste lampe. Skriv en merknad på hvilken lampe det gjelder, samt din kontaktinformasjon (navn og telefonnummer), slik at reparatør kan kontakte deg hvis noe er uklart.

Hvis det gjelder fylkesveiene, er det Statens vegvesen som er ansvarlig ved deres entreprenør. Du kan melde inn feil ved å ringe Veitrafikksentralen på telefon 175 

Forsøpling på offentlige arealer

Meld fra om eierløst avfall og forsøpling på kommunal grunn via vår innbyggerportal DriftWeb

Strømbrudd

Elvia leverer strøm til Vestby kommune. Det kan være mange årsaker til strømbrudd. I blant er det planlagt utkobling fordi det skal utføres vedlikehold på strømnettet, men oftest henger det sammen med uvær, kraftig vind, lyn og torden. Finner du ikke et registrert strømbrudd i strømbruddskartet, og du har utelukket feil på eget anlegg, kan du kontakte Elvias døgnåpne driftssentraler på 22 44 10 40 (Oslo / Viken).

Vei, veiskilt og brøyting

Kommunal vei:
Meld fra om saker som hull i veien, feil på veiskilt og manglende brøyting i vår innbyggerportal DriftWeb
Du kan også melde fra til vår vakttelefon: 932 14 917 (følg tastevalg til vei, park og idrett).

Fylkesvei: Fylkeskommunen har ansvaret for fylkesveiene. E6 er Statens Vegvesens ansvar. Feil og mangler på disse veiene meldes til vegtrafikksentralen på telefon 175

Renovasjon

Det er Movar som er ansvarlig for renovasjonen. Melding om manglende renovasjon.