Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 21.03.2022 kl. 17:00 - Vestby rådhus, Kommunestyresalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
11/22 Høring av endringer i domstolstruktur
12/22 Ny samarbeidsavtale for håndtering av mindre tilfeller av akutt forurensning - IUA Indre Oslofjord
13/22 Ny samarbeidsavtale om administrativt vertskommunesamarbeid om Follo Barnevernvakt
14/22 Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid - felles legevaktsordning
15/22 Økonomireglement for Vestby kommune
16/22 Konsekvenser vedtatt budsjett RO skole
17/22 Valg av medlemmer til styret i stiftelsen Solås og Steinløkka for perioden 01.05.22 - 30.04.2024
18/22 Nyvalg i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
19/22 Utvalg for bruk og utforming av Son torg og Glenneparken - Midler til landskapsarkitekt og utsatt frist.
20/22 Kroerveien og Gamle Solevei 3 - Detaljregulering

Infosaker
7/22 F 25/22 - Saksutskrift Formannskapet 09.03.2022 Mulig ekstra bosetting av flyktninger i 2022
8/22 Protokoll 100222 - Styret i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS
9/22 Årsrapport Fontenehuset Rygge 2021
10/22 Protokoll fra MOVARs styremøte 1 - 2022
11/22 Administrativ endring av Kommunale lokale retningslinjer for tilskudd og refusjoner til private barnehager
12/22 Innkalling til årsmøte torsdag 7. april, Holmestrand