Ingen henvendelser vil bli journalført i perioden fra 30.12.2022 klokken 12.00 til 04.01.2023 klokken 08.00. Kommunens postmottak vil fungere som vanlig og alle henvendelser vil bli ivaretatt. Vi beklager eventuelle ulemper som følge av dette.