Disse bedriftene i Vestby fikk miljøfyrtårndiplom 25. april 2023

  • Amedia – distribusjon 
  • Follo folkehøyskole
  • Schaus Buss
  • Ås Glass
  • ButikkDesign
  • Logotrykk
  • Ramme Fjordhotel 
  • Monter Grøstad Bygg (Optimera)
  • Dikom
  • Maxbo Løvenskiold Vestby

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. 

Ved å være et Miljøfyrtårn bidrar de aktivt til en bærekraftig fremtid og til den nødvendige grønne omstillingen.

De får konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre miljøprestasjoner innen følgende områder: HMS / internkontroll, arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, vannforbruk, innkjøp, transport og estetikk. Dette gir virksomhetene gode forutsetninger for å bidra til å nå flere av FNs bærekraftsmål. 


Miljøfyrtårn