Tannhelsetilbudet omfatter:

  • Tilbudet gjelder deg som er født i 1999, 2000, 2001, 2002, det vil si fyller 21, 22,23 eller 24 år i 2023. (For 24 åringer gjelder tilbudet ut kalenderåret du fyller 24 år).
  • Du får 75 prosent rabatt på tannhelsetjenester ved de offentlige tannklinikkene. Rabatten gis på takster fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet (det vil si en egenandel på 25 %).
  • Tilbudet omfatter nødvendig tannhelsehjelp, inkludert ordinære undersøkelser.
  • Kosmetisk tannbehandling gir ikke rabatt.