Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Vaksinering av ansatte i barnehage og skole

Kommunene kan nå velge å prioritere vaksinering av ansatte i barnehage og skole slik at disse er beskyttet før oppstart av nytt barnehage- og skoleår.

Man regnes som godt beskyttet 3 uker etter dose 1. Nytt barnehageår har oppstart 1. august. Vestby kommune vil så langt det er mulig tilby vaksine til ansatte i barnehager i kommunen uke 27, for deretter å tilby vaksine til ansatte i skole.

Vaksinering Illustrasjonsfoto: regjeringen.no

Oppstart i barnehagen høsten 2021

Mange har nå fått tilbud om barnehageplass i hovedopptaket for barnehageåret 2021-2022. Nye barnehagebarn mottar informasjon fra barnehagen om hvordan oppstart og tilvenning i barnehagen skal foregå, og tidspunktet for når de skal starte.

Liten jente

Veileder om smittevern for barnehager

Denne veilederen skal gi råd og føringer til barnehager om drift under koronavirusutbruddet (covid-19-utbruddet). Veilederen gjelder fra senest 12. april. Dette er 5.utgave, publisert 25. mars 2021.

Veileder for smittevern kan åpnes her. 

Håndvask

Kontaktinformasjon foresatte

Det er viktig for barnehagene å ha oppdatert kontaktinformasjon om foreldre og barn i sine systemer. Foreldre anbefales å logge seg inn i Søknadsportalen for å oppdatere eller endre kontaktinformasjon, og sjekke at det som står der stemmer. Dette gjelder for eksempel mobilnummer, adresse og e-postadresse. 

Søknadsportalen

Kostpenger i kommunale barnehager

Foreldre betaler for matservering i barnehagen. Ved servering av tre måltider per dag koster det 350 kroner i kostpenger per måned. Dette er en reduksjon, da prisen var  380 kroner i 2020. 
 
Per 1.januar 2021 er barnehagene fortsatt under smittevernrestriksjoner på grunn av koronapandemien, og dette fører til ekstraordinær drift. De kommunale barnehagene serverer kun ett måltid per dag og kostpengene er foreløpig 140 kroner per måned. Barna må fortsatt selv ha med matpakker til de andre måltidene i barnehagen. 

De private barnehagene i Vestby har ulikt serveringstilbud og informerer selv foreldre om dette.

Epler
1 | 2