Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Kostpenger i kommunale barnehager

Foreldre betaler for matservering i barnehagen. Ved servering av tre måltider per dag koster det 350 kroner i kostpenger per måned. Dette er en reduksjon, da prisen var  380 kroner i 2020. 
 
Per 1.januar 2021 er barnehagene fortsatt under smittevernrestriksjoner på grunn av koronapandemien, og dette fører til ekstraordinær drift. De kommunale barnehagene serverer kun ett måltid per dag og kostpengene er foreløpig 140 kroner per måned. Barna må fortsatt selv ha med matpakker til de andre måltidene i barnehagen. 

De private barnehagene i Vestby har ulikt serveringstilbud og informerer selv foreldre om dette.

Epler

Barnehagebetaling fra 1.januar 2021

Fra 1.januar 2021 er maksimalpris for barnehageplass 3 230 kroner per måned. Maksimalprisen er fastsatt av Stortinget, og gjelder for både kommunale og private barnehager. 

Familier med samlet inntekt under 592 167 kroner kan søke om inntektsgradert foreldrebetaling

Det kan søkes om gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5 åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt. Dette gjelder for familier med samlet inntekt under 566 100 kroner. Gratis kjernetid er 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. 

Leke i snøen

Innvielse av oppgraderte uteområder i Deør barnehage

Barna i Deør barnehage og ordfører Tom Anders Ludvigsen kunne endelig, etter lang planlegging og en intensiv anleggsperiode, åpne et spennende og inspirerende uteområde og lekeplass i dag, 21.oktober 2020. 

Snorklipping Philip og ordføreren

Plass i barnehagene

Barnehagene på Pepperstadområdet i Vestby nord er for tiden fulle. Barnehagene opplever mange telefoner med spørsmål om ledig plass. De som står på venteliste eller søker seg til disse barnehagene vil motta tilbudsbrev dersom det blir ledig plass. 

Det er ledige plasser i andre barnehager i Vestby, både i nord og sør. 

SFO plandager

Kontaktinformasjon foresatte

Det er viktig for barnehagene å ha oppdatert kontaktinformasjon om foreldre og barn i sine systemer. Foreldre anbefales å logge seg inn i Søknadsportalen for å oppdatere eller endre kontaktinformasjon, og sjekke at det som står der stemmer. Dette gjelder for eksempel mobilnummer, adresse og e-postadresse. 

Søknadsportalen

Viktig ved søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO

Ved søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO dokumentasjon på husstandens samlede inntekt legges ved.

Dokumentasjon på husstandens samlede inntekt trengs for å kunne behandle søknaden og fatte vedtak. Kommunen har foreløpig ikke innsyn i skattemeldingen hos skatteetaten og derfor informasjonen vedlegges søknaden inntil videre.

SFO plandager

Permisjon og oppsigelse av plass for barn i barnehage og sfo som følge av koronasituasjonen

Når barnehager og skoler nå har åpnet igjen kan det være vi har barn som er i risikogruppe, eller som bor sammen med noen i risikogruppe, som ikke kan benytte seg av barnehageplassen eller sfo-plassen. Det kan også bli en situasjon hvor foreldre som mister jobben eller blir permittert som følge av Covid 19 ikke har økonomi til å ha barnehageplass eller sfo-plass til sitt barn.

Lekeplass

Barnehager, skoler og SFO nærmer seg normal drift fra 2.juni

Regjeringen har bestemt at barnehager og skoler kan lette på smitteverntiltakene i forbindelse med covid-19 utbruddet. Dette ble lansert på en pressekonferanse 27.mai. 

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak vi skal følge. Vi kan nå nedjustere fra rødt til gult nivå, fordi smitten i samfunnet er liten. 

Dette betyr at hele avdelinger/ grupper og klasser nå kan være sammen, det vil bli normal oppholdstid for barn i barnehagen og mer normale skoledager for elevene. 

Kommunale barnehager vil ha ordinær åpningstid for alle barn fra 2.juni. Private barnehager informerer selv om når åpningstiden blir som vanlig.  

Det vil komme mer informasjon fra den enkelte barnehage og skole om organisering etter at Utdanningsdirektoratet har kommet med ny revidert smittevernveileder fredag 29.mai. 

Brevik skole
1