Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Offisiell åpning av nye offentlige toaletter på Sonstranda 12. juni

Onsdag 12. juni var det offisiell åpning av de nye offentlige toalettene på Sonstranda. 

Ordfører Tom Anders Ludvigsen klippet snora for de nye toalettene og Tor Gustav Hovland, leder for resultatområde kommunalteknikk, ønsket gjestene velkommen.

Åpning av nye offentlige toaletter på Sonstranda 12. juni

Oppstart av bygging av Garderveien del 1

Sentrumsplanen for Vestby sentrum vedtatt i 2016 regulerte inn en ny gatestruktur i Vestby sentrum. 

Hensikten med ny regulert gatestruktur er å skape et mer intimt og kompakt Vestby sentrum hvor kollektivtrafikk, sykkel og gange prioriteres, men hvor det fortsatt er fullt mulig å ha framkommelighet med personbiler. Ett av de viktigste grepene i planen er at flere av Vestbys veier bygges om til gater.

Vestby kommune følger nå opp dette ved at Garderveien skal bygges om i tråd med intensjonene i Sentrumsplanen. Prosjektet tar for seg Garderveien fra broen over jernbanen forbi Vestbytorget og ned til krysset der Garderveien og Sentrumsveien møtes. Prosjektet omfatter også deler av Kroerveien ned til Thorvaldsengården.

Garderveien fra broen over jernbanen forbi Vestbytorget og  ned til krysset Garderveien x Sentrumsveien. Kartillustrasjon

Vårfeiingen har startet

Vårfeiing av kommunale veier, gangveier, plasser, skoler og barnehager er i gang, og vi har som mål å bli ferdige til 17. mai.

Feiing av kommunale veier. Foto: Vestby kommune

Leder for kommunalteknikk, Tor Gustav Hovland fikk drømmen oppfylt

Det har vært mye snø og holke i vinter. Tirsdag 13. februar lå endelig forholdene til rette for at resultatområdeleder for kommunalteknikk, Tor Gustav Hovland kunne bli med en av hans kollegaer ut på et brøyteoppdrag på Pepperstad skog i Vestby. 

Brøyting på Pepperstad skog. Foto Vestby kommune

Råttent tre felt ved rådhuset

Kommunen har sett seg nødt til å felle et tre ved Vestby rådhus. Treet ble felt da det var råttent, og det ble vurdert som fare for liv og helse for forbipasserende hvis dette skulle bli stående. Vi så ingen løsninger som kunne ha reddet hele eller deler av treet. 

Treet var en hestekastanje som er en fremmed art som ikke er naturlig i Norge. 

Råttent tre felt ved rådhuset Foto: Vestby kommune

Parkering i sentrum

Vestby kommune har opparbeidet en midlertidig parkeringsplass i sentrum med plass til 89 biler, herav 3 HC-plasser. 
 
Parkeringsplassen er universelt utformet, med gangvei til Sentrumsveien. 
 
Har du gyldig HC bevis parkerer du gratis på alle offentlige p-plasser.
Parkering i Vestby sentrum illustrasjon