Betaling og parkeringstider

Parkeringsplassen har adresse Nordbyhagen 2:
 
Parkering i sentrum
 
Apcoa vil installere kameraovervåking (ANPR) ved inn- og utpassering, samt betalingsautomat. 
 
Parkeringsplassen er åpen for bruk fra fredag 1. september 2023 og foreløpig for fem år. Håndheving av parkeringsbestemmelsene gjelder når skilt og veiledning kommer på plass.
 
Følgende parkeringstider vil gjelde: 
07.00 – 15.00:   2 timer gratis
15.00 – 24.00:   4 timer gratis
24.00 – 07.00:   2 timer gratis
 
Parkeringsavgiften er kr 20 pr time utover gratistimene.