Åpningstider publikumsmottak NAV Vestby

tirsdag og torsdag kl. 12.00 til kl.14.00  

Avtalte møter med ansatte i flyktningtjenesten skjer alle hverdager i uken mellom kl. 08.00 og 15.00

Flyktningtjenesten er tilstede på Ås Læringssenter

Programrådgiverne er tilstede på læringssenteret hver uke.

Henvendelser kan gjelde ditt introduksjonsprogram.

Søknader om økonomisk støtte m/dokumentasjon skal alltid leveres i postkassen ved inngangen til NAV Vestby eller digitalt på www.nav.no

Husk at det er opp til tre uker behandlingstid.

Flyktningtjenestens ansatte er ikke på jobb og er ikke tilgjengelige på telefon eller SMS etter arbeidstid (altså på kvelder, natt, helg eller fridager).