Årsmelding og årsberetning 2020 for Vestby kommune kan leses her. Det anbefales å benytte Chrome eller Edge, ikke Explorer.

Årsmelding og årsberetning 2020 for Vestby havn kan leses her.