Båndtvang er fastsatt i Lov om hundehold

Båndtvang gjelder for alle hunder. Dette påbudet er satt for å beskytte husdyr og ville dyr. 

Loven har til formål å bidra til å fremme et hundehold som varetar hensyn til sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden. Den gir regler for hvordan hundeholdet skal utøves av den enkelte for å vareta slike hensyn. Videre gir loven regler for hvordan enkeltpersoner og det offentlige kan forholde seg til hundehold som ikke gir tilstrekkelig sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden.

En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunder volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting. Hundeeieren skal dessuten sørge for at hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser. Hundeeieren skal blant annet  sørge for å avverge at hunden eller hundeholdet skaper utrygghet for andre.

De ville dyrene og fuglene ute i naturen får avkom i disse dager. De gjemmer sine små i reder, grøfter, gress og lyng. Når vi går tur, er vi i disse dager gjester i deres fødestuer. 

Med ønske om fine vårdager i skog og utmark, men gå kanskje mer langs stier og turveier enn ellers i året – med hunden i bånd.