Ruter har hatt anløp av hurtigbåt i Son fra 2010. I løpet av denne perioden har Vestby kommune og Son havn flere ganger utbedret og imøtekommet krav fra Ruter og fergeoperatør. Blant annet har kommunen utbedret fendring, utvidet anløpsstedet, bemannet anløpsstedet med havnepersonale før og under anløp for å sikre at fergeleiet er tilgjengelig og redusert størrelsen på gjestehavnbåsene nærmest fergeleiet. Alt dette har blitt gjort i god dialog med Ruter.

De siste årene har Ruter jobbet med elektrifisering av båtrutene sine, som en del av Vikens klimastrategi. Parallelt har den økte bruken av vannspeilet i Son gjort at Norled, som er fergeoperatør, har fått en sikkerhetsutfordring med å anløpe Son Havn.

Det er altså to utfordringer i denne saken:

  • ombygging av Norleds ferjer som en følge av elektrifiseringen
  • sikkerheten i Son havn
     

Ombygging av Norleds ferjer
Fra 1. juni 2024 skal Norleds ferger i Oslofjorden være elektrifisert. For å få til dette vil eksisterende ferger bli forlenget til 40 meter, og bli vesentlig tyngre for å romme batterier for fremdrift. Passasjerkapasiteten vil ikke bli økt. Den økte størrelsen stiller strengere krav til havneanleggene som skal ta imot fergene. Faste kaier må bygges om til to nivåer på grunn av tidevannsforskjeller, og kaiene må tåle en belastning på 140 kiloNewton. Dette er «anløpseiers» ansvar. Kommunen er i gang med å kartlegge i hvilken grad det er nødvendig med ombygginger av kaianlegget for å imøtekomme disse kravene. Dette arbeidet har ingen stor hast, da kravene først gjelder fra neste sommer.
 

Sikkerheten i Son havn
Bruken av vannspeilet i Son har økt vesentlig de seneste årene. Samtidig har båtene som besøker gjestehavna blitt større. Vannspeilet brukes blant annet til seilaser, det gis seiltilbud til barn og unge, seilforeningens bølgebryter er forlenget, det trenes trialthon, det bades, det leies ut SUP-brett og så videre. Alt dette er gode og ønskede aktiviteter. Det er summen av dette som har skapt en sikkerhetsutfordring som gjør Norleds kapteiner ikke lenger seiler til Son. Ruter har derfor lagt ut rutetabeller for sesongen 2023 som ikke omfatter Son Havn. 
 

Hva gjør kommunen og Ruter?
Selv om Ruter har offentliggjort rutetabell uten anløp i Son for 2023, jobbes det fortsatt med saken. Målsettingen er at det skal være båtanløp også sommeren 2023. Havneutvalget hadde saken til drøfting forrige uke, og har bedt om å få saken opp igjen på sitt neste møte. Senest denne uken hadde ordfører møte med Ruter og Viken Fylkeskommune om problemstillingen. Møtet var godt og konstruktivt, og vil bli fulgt opp av administrasjonen i Vestby kommune sammen med Ruter og Norled.