Det er ikke påvist farlige konsentrasjoner av uran og sulfat. 

Velkommen til åpent møte, som Bane NOR arrangerer i samarbeid med Vestby kommune.

Sted: Vestby kulturkvartal - TAMBAR

Tid: 21. mars kl. 19.00