Byggeskikkpris for 2019: Rådyrveien 66, 1555 Son

Eiendommen ligger i enden av Rådyrveien  mot Laboåsen. Eiendommen er på om lag 1,1 mål og var opprinnelig etablert som fritidseiendom. Arbeidene med omgjøring til bolig ble påstartet i 2005. Dagens eiere overtok eiendommen i 2014, og har fortsatt utviklingen av eiendommen med etablering av et fantastisk utomhus rom.

Innenfor en grønn vegg finner vi en oase i ordets rette forstand. Hagen er etablert gjennom nøye planlegging og utallige timer med egeninnsats fra eierne. På fridager kan de engasjerte eierne ofte legge ned 8 til 10 timer i hobbyen. Alle årstider er representert gjennom de forskjellige sortene. Vi finner et utall forskjellige sorter i skjønn forening, som lammeøre, japansk lønn og norsk furu. Mesteparten av plantene er hentet fra gartnerier i nærområdet. Det er også valgt stauder og sommerblomster som sikrer kontinuerlig blomstring gjennom hele sesongen, noe som ikke bare har medført en flott hage, men som også sikrer jevn tilgang på mat for humler og bier. Resultatet er en oase for øyne, nese og sjel – her kan en få ladet batteriene. 

Byggeskikkpris for 2020: Kaffefabrikken - Treveien 6, 1540 Vestby

Kaffefabrikken har med et rent arkitektonisk uttrykk, tydelig miljøprofil og en ruvende størrelse blitt et signaturbygg i Vestby kommune. Primært er det benyttet treverk som bygningsmateriale, bioenergi i produksjonen og utstrakt bruk av solceller på utvendig kledning.

Det å bygge et effektivt industribygg basert på langsiktighet og bærekraftige prinsipper er beundringsverdig. Utomhus arealene er opparbeidet med større grøntområder, noe som ytterligere bidrar positivt til det visuelle og estetiske uttrykket.

Hederlig omtale: Gården Kjærstad Nordre

Gården Kjærstad Nordre ligger høyt og fint tilbaketrukket i landskapet, med hovedbygningen liggende fint plassert på tunet. Den gamle hovedbygningen var fra 1861 og er erstattet med en helt ny hovedbygning. I den nye hovedbygningen er det lagt vekt på funksjonalitet og de kulturhistoriske verdier på en fremragende måte som trenger å bli lagt merke til.

Juryen er imponert over hvordan de gamle bygningsmessige detaljer er bevart, og overført fra den gamle bygningen på en meget god måte. Det gjør at den nye bygningen fremstår identisk med den gamle og danner en god enhet på tunet.