Disse datoene er avhengig av faren for frost, og kan derfor endres.