Målet med Den kulturelle spaserstokken er:

  • å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre.
  • å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.
  • å bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner i dagliglivet.

I tillegg til kommunale midler mottar Vestby kommune midler fra Viken fylkeskommune til gjennomføring av tilbudene i Den kulturelle spaserstokken etter årlig søknad og tildelingsrunde.

Den kulturelle spaserstokken i Vestby kommune startet så smått opp i 2011 med institusjonskonserter. Siden den gang har det blitt holdt over 100 konserter og forestillinger under spaserstokkparaplyen. 

Samarbeid med seniorer

Kulturtjenesten samarbeider med Seniorsenteret, seniororganisasjoner og institusjoner om program og arrangementene.

En arrangørgruppe med engasjerte seniorer deltar i planleggingen av programmet. De er også vertskap ved alle arrangementer.

Den kulturelle spaserstokken turnerer ute på institusjonene og andre møteplasser for seniorer.

Program

Vi setter opp et program for hvert halvår. Programmet trykkes opp og deles ut til seniorer og publiseres på våre nettsider. 

Mange av konsertene og forestillingene er gratis.