Mandag 3. juli starter tidligstemmeperioden

Du kan gi din tidligstemme frem til og med onsdag 9. august kl. 15.00

Du kan tidligstemme i hvilken som helst kommune. 

Tidligstemming i egen kommune:

I Vestby er det mulig å avgi tidligstemme i følgende tidsrom og klokkeslett:

Vestby Rådhus, i Servicekontoret
Fra mandag 3. juli til og med onsdag 9. august, mellom kl. 09.00 og 15.00.

Ta kontakt med kommunen på tlf. 64 98 01 00 dersom du ønsker å avtale tid for tidligstemming i denne perioden. 

Husk legitimasjon!

Du kan ikke stemme på nytt senere i forhåndsstemmeperioden, eller på valgdagen, hvis du har forhåndsstemt. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.


I Vestby gjennomføres valget over to dager - søndag 10. og mandag 11. september.