I praksis betyr dette at vedtak og andre henvendelser til brukere av våre tjenester ikke lenger sendes som vanlig brev, men vil sendes mottaker elektronisk via Altinn eller Digipost.

Mottaker kan umiddelbart etter utsendelse åpne og lese tilsendt dokument, som betyr at tiden fra vedtak sendes ut og til du har det tilgjengelig vil bli vesentlig redusert.

For innbyggere som ikke benytter seg av elektroniske løsninger, eller ikke åpner dokumentet i Altinn/ Digipost innen 2 dager fra mottak, vil brevet automatisk genereres til papirversjon og sendes til din postkasse.