Vi starter med Høgda VI-prosjektet før Høgda V

Vestby kommune har gjort om på rekkefølgen på prosjektene Høgda V (Måneveien, Randemsletta, Randemlia og deler av Nordlysveien) og Høgda VI (Randemfaret).

På grunn av lekkasjer og provisorisk vann vil vi starte opp med Høgda VI først. Arbeidene er ventet å starte rundt 01.02.23. Prosjektet på Høgda V vil først starte når arbeidene på Høgda VI er ferdig. Høgda V har forventet oppstart omtrent 2 år etter Høgda VI.

Berørte beboere er varslet med sms.