Foreldrebetaling skal være maksimalt seks prosent av husstandens samlede inntekter. Hvis maksprisen er høyere enn seks prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal foreldrene ha redusert pris, slik at samlet foreldrebetaling (makspris) til barnehage ikke overstiger seks prosent av husstandens inntekter.

Alle barn mellom to og fem år, samt barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Familier med en samlet inntekt under 615 590 kroner har rett til gratis kjernetid. Denne grensen gjelder fra 1. august 2023.

Kostpenger for tre måltider i kommunale barnehager er 400 kroner per barn fra 1. januar 2023. Dette ble vedtatt i kommunens behandling av Handlingsprogram.

Les mer om moderasjonsordninger her.