Påmelding til demenskoordinator i Vestby kommune Kirsti Marie Andreassen på telefon 974 95 811 eller e-post kirsti.marie.andreassen@vestby.kommune.no.

Vi trenger: 

Navn, adresse, telefonnummer, e-post, og om du er pårørende til en pasient som bor hjemme eller på institusjon. 

 • Vårens kurs holdes på Nesoddtunet Bo – og servicesenter (i kantina)
  Adr: Håkonkastet 25 
 • Klokkeslett: 17:00 – 20:00
 • Begrenset antall plasser 
 • Pris: kr 300,- pr. deltager. Vi tar vipps eller kontanter, betales ved første oppmøte.

PROGRAM

03.april
Peter Bekkhus-Wetterberg, Overlege Hukommelsesklinikken OUS. Sykdomslære, hva er demens?

10.april
Fremtidsfullmakt og vergemål v/jurist fra Statsforvalteren

17.april
Finn Actander og Eli Drivdal Pårørendehistorie Tjenester i kommunene og velferdsteknologi

24.april
Kari Lislerud Smebye, Første amanuensis
Kommunikasjon, sorg og mestring

Målet med pårørendeskolen er:

 • Å gi pårørende til personer med demens/mistanke om demens økt kunnskap om demenssykdommene
 • Å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til nær familie og venner
 • Å øke kunnskap om samhandling med mennesker med demens og derved bedre kvaliteten på samværet både i 
 • Gi kunnskap om lover og rettigheter og hvordan forholde seg til offentlig hjelpeapparat
 • Bidra til å bearbeide pårørendes sorg- og tapsopplevelser