Det planlegges nå å gjennomføre sikringsarbeidene i løpet av vinteren 2022 - 2023.

Statens vegvesen og Vestby kommune samarbeider tett for å utføre den planlagte erosjonssikringen i en sammenhengende operasjon så raskt og grundig som mulig.

Når de geotekniske og hydrauliske rapportene, som viser størrelsen på erosjonssikringen og hvordan arbeidet skal utføres er ferdig, vil Vestby kommune og Statens vegvesen arrangere et åpent informasjonsmøte for berørte innbyggere, grunneiere og andre interessenter.

Vi håper på forståelse for at det planlagte arbeidet er utsatt nok en gang, men understreker at vi har stort fokus på å få gjennomført sikringsarbeidet på en trygg og grundig måte, og at arbeidet har høyeste prioritet.