Disse bedriftene i Vestby fikk miljøfyrtårndiplom 25. januar 2024

  • Helthjem Netthandel AS
  • Breivik Eiendom AS
  • Møblia AS
  • HNH Isolering AS
  • Vestby Elektroservice AS 

I tillegg fikk et par RE-sertifiserte virksomheter sertifikat:

  • Hersleth Entreprenør AS
  • Kaffehuset - JOH. JOHANNSON KAFFE AS

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. 

Ved å være et Miljøfyrtårn bidrar de aktivt til en bærekraftig fremtid og til den nødvendige grønne omstillingen.

De får konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre miljøprestasjoner innen følgende områder: HMS / internkontroll, arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, vannforbruk, innkjøp, transport og estetikk. 

Kravene for å bli Miljøfyrtårn er i stadig endring og mange av kriteriene har blitt strengere med årene. For å bli Miljøfyrtårn må man oppfylle konkrete kriterier som er tilpasset ulike bransjer
Bærekraft lønner seg, ikke bare for miljøet, men også på bunnlinja og bedriftens omdømme. Det er nå ca. 40 bedrifter i Vestby som kan kalle seg Miljøfyrtårn, og flere kommer til for hvert år, samtidig som de aller fleste blir re-sertifisert.

Dette gir virksomhetene gode forutsetninger for å bidra til å nå flere av FNs bærekraftsmål. 


Miljøfyrtårn