Stortinget har vedtatt å styrke bostøtten midlertidig med 500 millioner kroner fram til utgangen av oktober. Formålet er å bistå husstander med lave inntekter som rammes økonomisk av koronapandemien. Ekstrabevilgningen vil kunne medføre at

  • om lag 13 000 husstander ekstra kan få bostøtte som følge av økte inntektsgrenser
  • eksisterende bostøttemottakere vil kunne få om lag 600 kroner mer i bostøtte i måneden i gjennomsnitt


Inntekter og boutgifter avgjør om du har rett til bostøtte. Bostøtte beregnes med utgangspunkt i hvor mye husstanden (du og de du eventuelt bor sammen med) har i inntekt og boutgifter. 

Les mer på Husbankens nettsider