Nærsenter med fellesfunksjoner som skal være åpne for alle

Nytt nærsenter er under oppføring på Solhøy ved siden av nye Solhøy omsorgsboliger, som skal romme 67 nye kommunale omsorgsboliger tilrettelagt for heldøgns omsorgstjenester. Nærsenteret inneholder fellesfunksjoner som skal være åpne for alle. 

Vestby kommune søker engasjerte og målbevisste drivere til helt nye lokaler tilrettelagt for frisør, fotterapi og kafédrift. Det søkes etter virksomheter som vil bidra til å gjøre nærsenteret til et lokalt møtested, på tvers av generasjoner, og til en integrert del av lokalmiljøet. 

Lokalene er under oppføring og vil stå klare i desember 2022.

Solhøy Omsorgsboliger Illustrasjon uterom
Solhøy Omsorgsboliger. Illustrasjon uterom

Visning av lokalene på byggeplass onsdag 24. august

Skriftlig påmelding sendes til Mari Gjølberg Ålerud på e-post: mari.gjolberg.alerud@vestby.kommune.no

Frist for påmelding til befaring er satt til fredag 19. august. 


Annonsen ble første gang publisert 5. juli 2022.