Follo Futura er eid av Follo-kommunene og er et virkemiddel for å få flere mennesker ut i arbeid gjennom inkludering. Dette prosjektet er finansiert av bedriftens overskudd, og er et godt eksempel på hvordan de bruker overskuddet til å styrke oppdraget med å få flere ungdommer ut i jobb eller utdanning.
 
- Prosjektet gir ungdom en unik mulighet til å få veiledning på valg av karriere. De får prøve seg innenfor bransjer som de er interessert i, for utdanning eller jobb, sier Mette Veiby, administrerende direktør i Follo Futura.
 
I prosjektet får ungdommen en fast jobbspesialist. Jobbspesialisten skal sammen med ungdommen jobbe med karriereveiledning og yrkesvalg. Jobbspesialisten blir også en hverdagspilot som bistår ungdommen med å koordinere hens nettverk. 

Skal tilpasse tiltak for å få med flere

I prosjektet skal de tilpasse tilbudet i tiltaket som heter Arbeidsforberedende trening (AFT), til et skreddersydd opplegg som er bedre tilpasset hver enkelt ungdom.
 
Noen ungdom har behov for å komme i gang med aktivitet, andre ta opp fag på videregående skole eller fullføre fagbrev. Noen ønsker karriereveiledning eller studieveiledning for å fullføre videregående skole.
 
Ved å tilpasse krav til for eksempel oppmøtetid eller sted, kan vi inkludere ungdom som trenger litt fleksibilitet.
 
Ungdom med trafikalt grunnkurs kan få tilbud om øvelseskjøring for å raskere ta førerkort. Det vil gjøre dem mer mobile og de kan være mer fleksible med hvor de jobber. 

Prosjektets nettverk av bedrifter gjør det enklere for ungdom å få kontakt med arbeidsgivere. 

Ordførerne heier på prosjektet

Ordførerne i Follo-kommunene er glade for initiativet fra NAV og Follo Futura. De er enige om at det er veldig viktig å få inkludert flest mulig i arbeidslivet.

- Det er godt å se hvordan vi tilpasser virkemidlene og finner nye og kreative måter for å bidra til å få flest mulig unge ut i arbeid. Det er til det beste for hver enkelt ungdom og for hele Follo-samfunnet, sier en samlet gruppe ordførere.

De oppfordrer det lokale næringslivet til å bruke muligheten og ta ansvar for å inkludere nye arbeidstakere inn i arbeidslivet. Det gir stor gevinst for den enkelt bedrift, arbeidstaker og samfunnet.  

​Ønsker flere lokale bedrifter

Det lokale arbeidsmarkedet er spesielt viktig for å forhindre utenforskap. Vi trenger at både offentlige aktører og private bedrifter er bevisst på å være en inkluderende arbeidsgiver.

- Å inkludere kan handle om å ta inn en person som i utgangspunktet har den riktige utdanningen eller egenskapene som jobben trenger, men som kan ha behov for noe tilpassing. Det kan være lengre tid på opplæring eller noe mer trygging og oppfølging for å få en god start og oppnå mestring i trygge rammer, sier Marita Kristiansen fra NAV.
 
Hun oppfordrer lokalt næringsliv til å ta kontakt med NAV hvis de er interessert i å bidra til et mer inkluderende arbeidsliv og hjelpe til å få flere ut i arbeid.
 
Kontaktinfo:
  • Nesodden kommune: Ordfører Cathrine Kjenner Forsland, tlf. 47 02 63 86
  • Nordre Follo kommune: Ordfører Hanne Opdan, tlf. 91 65 16 11
  • Frogn kommune: Ordfører Hans Kristian Raanaas, tlf. 90 12 92 57
  • Enebakk kommune: Ordfører Hans Kristian Solberg, tlf. 90 52 80 91
  • Ås kommune: Ordfører Ola Nordal, tlf. 90 03 93 02
  • Vestby kommune: Ordfører Tom Anders Ludvigsen, tlf.92 26 06 22
  • NAV: Virksomhetsleder NAV Nordre Follo Marita Kristiansen, tlf. 47 28 73 37
  • Follo Futura AS: Adm.dir. Mette Veiby, tlf. 90 55 15 39